Kontakt

Anna Österman
Utbildningsstrateg
Barn- och utbildningskontoret
Sollentuna kommun

Tel: 08 5792 1421
E-post: anna.osterman@sollentuna.se